Jon Brunberg

#caption1

19 Years, animation/video, 2008-11

#caption2

Moderna Museet, the Studio, 2010. Photo: Åsa Lundén

#caption3

White Male, plastic and enamel paint, life-size, 1993-94

#caption4

Tolerate (the video), Living History Forum, 2011

#caption5

Diagram, graphite on paper, 180x140 cm (detail)

#caption6

Asylum seekers - Origins and destinations (2012) , graphite on paper, 217x154 cm

 

Make a Change på Norrtälje Konsthall

2017-03-16 10:41:40

25 mars-28 maj 2017
Varmt välkomna till vernissage lördag 25 mars kl 12-16.

Elva konstnärer från olika delar av världen deltar i utställningen
Make a Change som handlar om migration och människor i rörelse.
Konstverken gestaltar erfarenheter av minnen och av att vara på flykt och
ger ett perspektiv på vår samtid och historia. Norrtälje museum gör ett
historiskt nedslag i den svenska emigrationen vid förra sekelskiftet.
Vem emigrerade och varför?

Videoverket Tolerera pedagogiskt material i utställning om Anne Frank

2016-11-11 14:43:35

Only in Swedish

I videoverket Tolerera förklarar två psykologer - Liria Ortiz och Fred Saboonchi - samt psykoanalytikern Tomas Böhm (avliden 2013), hur man kan förstå tolerans och intolerans utifrån ett psykologiskt perspektiv. De föreslår också hur man kan använda psykologiska verktyg för att få syn på och motverka intolerans i sin omgivning, och för att öka sin egen tolerans.

Videon, som producerades för Forum för levande historias utställning P.K. - en utställning om intolerans 2011, används nu som ett utbildningsmaterial för utställningen Anne Frank - ”Om jag bara får vara mig själv” som just nu visas på Forum för levande historia i Stockholm. Videon riktar sig specifikt till de skolor och lärare som besöker utställningen, men kan också ses av allmänheten på nätet i deras filmrum.

Berättelsen om Anne Franks öde var viktig för mitt politiska uppvaknande i ungdomen, därför känns det särskilt hedrande att Forum för levande historia nu valt att låta filmen ingå som en del av det pedagogiska arbete som bedrivs kring utställningen.

Läs mer:

>> Se videon i Forum för levande historias filmrum
>> Läs mer om videon Tolerera
>> Om P.K. – en utställning om intolerans
>> Om Anne Frank – ”Om jag bara får vara mig själv”